Racha Baroud, Antonín Brinda (Francie, Libanon, Česko): Silent Gestures

Sedět v tichu
Nehybné tělo
Ruce znovu připomínají
A znovu
A znovu

24-Brinda

Site-specific projekt vzniká speciálně pro festival a prostor.

Vstupné: 100/50,- Kč, předprodej v síti GoOut.
Denní permanentka SOBOTA: 250/150,- Kč, k zakoupení na místě, rezervace permanentky možná také na tereza@nextwave.cz.
64 U HRADEB: Mostecká 21, Praha 1 – Malá Strana. Upozorňujeme, že prostory 64 U HRADEB prochází rekonstrukcí a všichni diváci budou u vstupu vyzváni k podpisu prohlášení, že se po objektu pohybují na vlastní nebezpečí.
24. 9. 2016, 17:00