O festivalu

Festival …příští vlna/next wave… již 28 let funguje jako platforma pro prezentaci českého divadelního okraje, hudební, taneční, výtvarné a jiné alternativy. Letošní motto je: Z ULIT DO ULIC! A bude soustředit především na projekty angažované a prezentované na veřejně přístupných místech. 

Festival přitahuje jevy periferní nebo podzemní, překračuje dosud „zřejmé“, většinou jen konvencí udržované druhově-žánrové hranice (happening, akční umění, instalace, performance, site-specific, multimédia, ale i sociální divadlo, rituály, ceremonie). V posledních letech klade důraz na dramaturgické celky, premiérové projekty, angažované a politické divadlo. Iniciuje vznik nových projektů, pomáhá zaštítit mladé progresivní umělce různých oborů a představuje netradiční kulturní prostory.

Od roku 2003 je organizátory festivalu …příští vlna/next wave… každoročně vyslovována a veřejně prokazována Pocta významným osobnostem, projektům, objevům a činům ve sféře nezávislého a alternativního divadla, která společně s prezentací na festivalu pomáhá k formování českého divadelního okraje. Více se dozvíte v rubrice Pocty festivalu.

Letošní ročník festivalu bude plný pouličního a protestního divadla.

Ve dvou dramaturgických linkách představíme umění, které vyšlo na veřejná místa – tedy na náměstí, nábřeží, schodiště, zastávky, do parků, kopců, kašen a řek –, a pak divadlo revoluční, burcující, angažované a tázající se. Hlavními tématy festivalových projektů jsou politická zvůle, ekologická úzkost, sociální nejistoty a deprese.

Mnohé z inscenací a performancí budou mít na Nextce premiéru, některé budou uvedeny pouze na Nextce. Naši tvůrci, ačkoli mají někdy v srdci hluboký žal, si naštěstí stále udržují i lehký smích na tváři. Návštěvy jejich představení se tedy rozhodně nemusíte obávat – většinou experimentují s rozumem a citem.

Domnívám se, že letošní Nextku v Praze jen těžko minete, její projekty budete moci potkat na dvaceti různých místech a mnohé budou přístupné zdarma. Vyjděte s námi ze svých ulit a pojďte za uměním do ulic (a divadel)!

Lenka Dombrovská – kurátorka festivalu