O festivalu

Festival …příští vlna/next wave… již třicet let funguje jako platforma pro prezentaci českého divadelního okraje, hudební, taneční, výtvarné a jiné alternativy. Koná se v září a říjnu v Praze a Brně.

Již od roku 1994 přitahuje jevy periferní nebo podzemní, překračuje jen konvencí udržované druhově-žánrové hranice (happening, akční umění, instalace, performance, site-specific, multimédia, ale i sociální divadlo, rituály, ceremonie). Klade důraz na dramaturgické celky, premiérové projekty, angažované a politické divadlo. Iniciuje vznik nových projektů, pomáhá zaštítit mladé progresivní umělce různých oborů a představuje netradiční kulturní prostory. Festival založil Jan Dvořák, kurátorkou a uměleckou ředitelkou je od dvacátého ročníku Lenka Dombrovská.

Od roku 2003 je organizátory festivalu …příští vlna/next wave… každoročně vyslovována a veřejně prokazována Pocta významným osobnostem, projektům, objevům a činům ve sféře nezávislého a alternativního divadla, která společně s prezentací na festivalu pomáhá k formování českého divadelního okraje. Více se dozvíte v rubrice Pocty festivalu.

Festival …příští vlna/next wave… je laureátem ceny Česká divadelní DNA 2024 za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla a živé kultury. Ocenění uděluje Malá inventura.