Informace a kontakty

Festival pořádá Příští vlna z. s. za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje.

Vedení a dramaturgie festivalu: Lenka Dombrovská  T: 604 630 053, E: lena.ds@seznam.cz

Produkce: Oskar Hulec T: 604 424 432, E: o.hulec@seznam.cz

PR a guestservis: Anna Černá T: 731 907 791, E: czerna.anna@seznam.cz

Grafická podoba: Filip Blažek, www.designiq.cz

Korektury: Tereza Linhartová

Šéfredaktor Tsunami: Veronika Boušová

Spolupracující divadla a prostory 2023

Praha
Divadlo Komedie – Jungmannova 1, Praha 1 – Nové Město
Divadlo X10 – Charvátova 39, Praha 1 – Nové Město
Dům za Poříčskou bránou 7, Praha 8 – Karlín
Piazzetta Národního divadla, Náměstí Václava Havla, Praha 1 – Nové Město
Řehoř Samsa – Vodičkova 699, Praha 1 – Nové Město
Stříbrnoskalicko
Studio Paměť – Soukenická 29, Praha 1 – Petrská čtvrť

Brno
HaDivadlo – Poštovská 8d, Brno
Pasáž Alfa – Poštovská 6, Brno