Pocty festivalu …příští vlna/next wave… podvacáté

V pátek 22. 9. byly v divadle Komedie vysloveny Pocty za alternativní umění v šesti kategoriích.

Pocty jsou od roku 2003, tedy od 10. ročníku festivalu, veřejně vyslovovány a prokazovány významným osobnostem a počinům ze sféry alternativního divadla. Slavnostní večer festivalu byl započat videoprojekcí umělkyně ka3ka3 v pokladně divadla Komedie a následovalo jej vystoupení fyzického básníka Petra Vášy. V rámci večera byla také pokřtěna publikace Tváře alternativy, která vyšla u příležitosti 30. ročníku festivalu. Slavnostní vyslovení Poct s názvem Labyrint pocitů z Poct se uskutečnilo pod taktovkou Jana Komárka a ve spolupráci s desítkou umělců.

Foto Kamil Košun

Pocty byly veřejně vysloveny v kategoriích:

Publikační čin roku – Jiří Fiedor a nakladatelství Pulchra za vydání prvních pěti čísel legendárního undergroundového časopisu v publikaci s názvem VOKNO 1-5 (6).
Kniha je první ze tří připravovaných svazků, v nichž postupně vyjde všech patnáct samizdatových čísel Vokna.

Foto Kamil Košun

Talent roku – Musaši Entertainment Company za kreativní oživování loutkařiny, jarmarečního divadla a tradičních řemesel. Stálými členy jsou Adam Páník, Tereza Havlová a Františka Jesenská. Jejich pouliční loutkové miniatury Funus a Závodník v kožichu můžete v rámci 30. ročníku festivalu vidět v Praze i Brně.

Foto Kamil Košun

Producentský počin roku – Nezisková organizace Valdštejnské imaginárium za spravování barokní památky Valdštejnská lodžie v Jičíně, kterou naplňují hudbou, výtvarném a divadlem. Je důležitým místem setkání, odpočinku a kultivace.

Foto Kamil Košun

Osobnost roku – Barbara Herz za autorství a režii inscenace Tanec dervišů v olomouckém Divadle na cucky. Poctu vyslovujeme nejen za tvorbu, ale především za osobní angažovanost, jelikož i po premiéře, a nejen uměním, bojuje za propuštěni adiktologa Dušana Dvořáka z vězení.

Foto Kamil Košun

Projekt roku – Exteriérová inscenace K prameni Jakuba Gottwalda. Projekt odehrávající se v týpích podává výrazně romantizované téma indiánů v syrové podobě. Nechává mnoho nevyřčeného, nedoslovuje, neagituje, ústy jednotlivých aktérů klade otázky. Tvůrčí tým si vše doslova oddřel, od těžby dřeva, přes stavbu až po přípravu výstupů.

Foto Kamil Košun

Živoucí poklad – Jan Číhal, který v roce 1982 založil ostravské Bílé divadlo. Patřilo k uskupením na okraji, nenáleželo do žádných oficiálních struktur, a to před a ani po sametové revoluci. Hráli na festivalech a poutích, v ulicích a hospodách. Mezi nejznámější inscenace tohoto uskupení patří Ty, který lyžuješ, Poslední večeře, Bílá lokomotiva, Červený kohout letí k nebi…
Laudatio k vyslovení Pocty Živoucí poklad festivalu …příští vlna /next wave… 202З napsal a přednesl Vladimír Hulec.

Foto Kamil Košun
Foto Kamil Košun