Program festivalu 2013

Čtvrtek 26. 9.

Divadlo Kámen
Prolog
19:30
Divadlo Kámen: Karkulka, Agamemnón a křest knihy Karkulka je malý průsvitný příběh o mihotavém lesním šeru, špičatých zubech a dobrém červeném vínu. Kamenná vykopávka s premiérou v roce 2001 a 65 reprízami.
Režie: Petr Macháček.
Hrají: Lenka Záveská, Michaela Přikrylová,
Zdeňka Brychtová, Pavel Mašek, Petr Duška.
Agamemnón je jemně strukturovaná improvizace vycházející
z četby krátkých úseků z právě křtěné knihy o dosavadní patnáctileté historii Divadla Kámen, založená na nové improvizační formě připravované pro podzimní premiéru inscenace
Agamemnón.

Pátek 27. 9.

Alfred ve dvoře
Zahájení festivalu
19:00
The Stranger Gets a Gift Service: Vernisáž Může být umění vnímáno jako druh služeb? Představení projektu, který bude realizován v následujících dnech. (v češtině a angličtině) SGGS nahlíží umění jako jedno z mnoha odvětví služeb. Projekt ustanovuje čtyři různé zóny dočasného (přibližně hodinu trvajícího) setkání jednoho umělce a jednoho diváka, jehož
smyslem je vyprovokovat k revizi zažitého vnímání privátního a společného a zkoumat roli umění ve vztahu k osobním a existenciálním potřebám. Vytvářením věcí, které slouží k osobním účelům, a užíváním nástrojů obecně spojovaných s oblastí služeb, nastoluje SGGS otázku: může být i umění vnímáno jako odvětví služeb? Lze emocionální umělecký zážitek chápat jako základní potřebu, kterou je možné uspokojit, systematizovat a organizovat? Vernisáž představí průběh výzkumu a to mj. i prostřednictvím zvukových a obrazových záznamů z březnového uvedení The Stranger Gets a Gift, kdy se projekt nacházel ve fázi „work in progress“.
Koncept: C. Maldonado, B. Lacktorin, K. Fojtíková a J. Serran.
Vernisáž je zároveň pozvánkou na samotný projekt The
Stranger Gets a Gift Service, který v divadle Alfred ve dvoře
proběhne ve dnech 1., 2. a 3. října 2013.
Hudba s DJ po skončení prezentace

Sobota 28. 9.

Výlet za ropou do Pardubic
19:30
Automatické mlýny Josefa Gočára v Pardubicích –
Miroslav Bambušek: Ropa
(Společná cesta vlakem – z Prahy hl. n. v 17:47, odjezd z Pardubic hl. n. ve 22:00)
Závěrečná část cyklu Cesty energie. Ropa se odehrává v blíže nespecifikované zemi na východě Evropy, která je velmi bohatá na zásoby ropy a plynu. To je také důvod, proč v této zemi podnikají petrolejářské firmy a proč kdejaký vlivný státník nezapomene tuto zemi navštívit… potřást si pravicí s panem prezidentem… popřát dobrého dne.
Scénář a Režie: Miroslav Bambušek,
Hudba: Vladimír Franz,
výprava: Petr Matásek, Zuzana Krejzková a skupina DKOV,
Dramaturgie: Ewan McLaren.
Hrají: Leoš Noha, Martin Finger, Halka
Třešňáková, Jakub Čermák, Tomáš Bambušek, Tomáš Jeřábek
a Richard Němec.
Ropa je posledním ze čtyř energetických zdrojů, který jsme si ve svém projektu „Cesty energie“ vytkli. Ropě předcházelo uhlí, voda a uran. Každé téma bylo nejprve zpracováno ve formě scénického dokumentu a následně inscenováno v industriálním prostoru, který byl danému energetickému zdroji vlastní (uhelný důl, čistička odpadních vod, hlavní velení protivzdušné obrany Československa). Nejinak tomu bude i u fenoménu ropy. Nejprve jsme realizovali scénický dokument přímo v provozu pardubické rafinerie minerálních olejů Paramo, tedy v srdci petrochemického průmyslu, a následně za rok po scénickém dokumentu budeme realizovat inscenaci o ropě. Loňský scénický dokument tvořil overturu pro hlavní inscenační projekt. Autoři konceptu cyklu Cesty energie jsou Miroslav Bambušek a Ewan McLaren.

Neděle 29. 9.

Studio Paměť
Představujeme nový Prostor
19:00
Ondřej Elbel: Julek
Příběh člověka zasaženého krutou nemocí se věnuje významné osobnosti šumperské předlistopadové opozice. Částečně dokumentární hra o vozíčkáři J. A. Vargovi si klade za cíl připomenout tuto výjimečnou postavu nedávné šumperské historie.
Účinkují: autor a jeho přátelé.
20:00
René Levínský: Skif (Pokus o Vaňkovku) Premiéra
Jednoaktová hra z prostředí současného běloruského disentu. Příběh ženy, která odmítá nabídku diktátora odjet za
svým mužem do emigrace.
Režie: Andrej Krob.
Hrají: Ilona Semrádová a Karel Beseda