Lenka Zadražilová: Sbírání prachu

Performance o užitečnosti a možnostech krásy prachu.

Ve své práci se Lenka Zadražilová věnuje prachu již přes dva roky. Snaží se v něm najít něco užitečného, prospěšného a pozitivního. Pokouší se přiblížit a zkrásnit tuto (podle běžného vnímání) neestetickou součást našich domovů, vzduchu a světa. Částí tohoto procesu je uvedení prachu a úkonů s prachem spojených do stavu, kdy nejsou brány odpudivě. Zadražilová prozkoumává, jak lze prach a všechny prvky prachu využít v umění.

 Více etapová performance Sbírání prachu představuje, jak autorka pracuje s prachem. Jak je prach sbírán. Připomíná jakousi povědomou činnost, ceremoniál a rituál domácího úklidu, oprašování, vysávání, utírání. Při chytání drobných částeček vznikají (nebo také nevznikají) jednotlivé artefakty, jež budou instalovány.

Délka: cca 60 minut

HaDivadlo, horní foyer

Sobota 8.10. 18.00

Vstupné 150/100 Kč

Vstupenky zakoupíte ZDE