Program je zveřejněn!

Černé poselství festivalu …příští vlna/next wave…

Festival …příští vlna/next wave… s podtitulem Setkání divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné alternativy se bude konat od 17. do 27. září v Praze a ve dnech 16. – 18. října v Brně. Letošní motto zní: Smrt divadla.

Odkazuje k současné pozici umění ve společnosti, jak řekl jeden nejmenovaný účastník tohoto ročníku: divadelníci si v době pandemie citelněji uvědomili, že se nacházejí až na samém konci potravinového řetězce. Problém je to ovšem dlouhodobější. „I proto jsme se letos rozhodli divákům přiblížit a nebudeme je nutit chodit na divadlo do divadla, pozveme je na dva pouličními projekty s ekologickým poselstvím, které se odehrají v centru Prahy a Brna. Jedná se o Pohřeb plastové lahve Spielraum Kollektivu a Suché konstatování, kde bude hlavní roli ztvárňovat voda, sdružení Krutý krtek. A abychom beze zbytku dokázali, že umění lze tvořit a přijímat téměř všude, pozveme diváky na bytový projekt na pomezí výstavy a divadla, který vzniká ve spolupráci s Nadací Jindřicha Chalupeckého, na zvukovou a vizuální performanci do dílny Petra Krushy či na imerzivní divadlo v bývalém klášteře, což bude zatím největší projekt uskupení Depresivní děti touží po penězích.“ prozrazuje dramaturgyně festivalu Lenka Dombrovská. Motto též naznačuje, jaká témata má podstatná část inscenací – katastrofa, zánik, oběť. Lze ale slíbit, že depresivní zážitky z návštěvy festivalu diváci mít rozhodně nebudou!

Program pražské části naleznete zde: http://nextwave.cz/program/praha-2020/

Program brněnské zase zde: http://nextwave.cz/brno-2020/