Koncert Jan Burian ml.: Lemurijské kalifonie

Jednoduché souzvuky, pravěké etudy a variace. Dostat se skrz svébytné elektronické nástroje k podstatě hudby

TytoAlba

Jan Burian je hudební skladatel a zvukový designer, Je zakládající člen hudebních projektů tyto alba a Kyklos Galaktikos. Spolupracuje s mnoha divadelními i filmovými tvůrci (Min Tanaka, Dogtroep, Peter Schumann, Living Dance Studio Beijing, P. Koutecký, V. Švankmajer, M. Mareček…). Přes deset let již pracuje s terapeutkou Marií Madeirou a vytvořil hudbu pro její dvě knihy. Vede workshopy zvukového designu, art of listening a kreativního přístupu k elektronickým hudebním nástrojům.

26. 9. 2018, 21.30 (A)void Floating Gallery
vstupné 100 Kč