Udílení Poct za alternativní umění a ocenění Přehlídky divadelní fotografie 2020

V rámci slavnostního večera budou uděleny Pocty za alternativní umění festivalu …příští vlna/next wave… a předána ocenění druhého ročníku Přehlídky divadelní fotografie 2020. V prostorách divadla bude také zpřístupněna výstava vybraných snímků.

www.nextwave.cz

www.divadelnifotografie.cz

Moderují: Linda Straub a Philipp Schenker

Pátek 18.9., 19.30, Komedie

Vstupenky zakoupíte zde