Studio Paměť: Prázdné židle

Večer poesie vězněné čínské básnířky, fotografky a performerky Liou Sia.

28. 5.

Recituje Vojtěch Bárta a Ha Thanh Špetlíková
Hudba Daniel Meier
Režie Vojtěch Bárta

Liou Sia (*1959, Peking) je básnířka a fotografka, vedle spisovatele Liao I-wua či výtvarníka Aj Wej-Weje, v současnosti nejviditelnější symbol vzdoru proti režimu komunistické Číny. Po dobu třiceti let byla Liou Sia významnou postavou čínského uměleckého světa, ačkoliv její dílo je v Číně možné spatřit pouze v soukromí nebo na internetu. Koncem devadesátých let se provdala za spisovatele a pedagoga Liu Siao-poa, který byl v prosinci roku 2009 poslán do vězení za spoluautorství dokumentu Charta 08, ve kterém po vzoru české Charty 77 požadoval po Komunistické straně Číny dodržování Všeobecné deklarace lidských práv. Od jeho uvěznění byla Liou Sia manželovou mluvčí. Poté, co byl v roce 2010 Liu Siao-po vyznamenán Nobelovou cenou míru, uložily čínské úřady Liou Sia trest domácího vězení, ve kterém pak následně strávila více jak osm let. V Čechách jsme mohli vidět její výstavu inscenovaných fotografií Tichá síla, kterou v letech 2014 a 2019 vystavilo Centrum současného umění DOX. V roce 2018 vydalo nakladatelství Aula výbor autorčiných básní s názvem Prázdné židle v překladu Lukáše Zádrapy; z tohoto výboru pak pochází i většina uváděných textů. Na pozvání Světa knihy 2018 navštívila Liou Sia Plzeň a Prahu. Krom soukromého oběda s Ivanem Havlem však neabsolvovala žádná další oficiální setkání.

V rámci cyklu Věznění básníci připravili Tereza Semotamová, René Levínský a Ivo Hucl.

Cyklus Věznění básníci podpořil Státní fond kultury.

Úterý 24.9., 19.30, Studio Paměť