Pošleme diváky do ulic aneb Výzva festivalu …příští vlna/next wave…

Festival alternativy …příští vlna/next wave… vyhlašuje výzvu pro progresivní umělce, aby speciálně pro 28. ročník vytvořili divadelní, výtvarnou či literární performanci. Motto tohoto ročníku, který se bude konat v druhé polovině září v Praze a druhý říjnový víkend v Brně, zní Do ulic! Toto téma by mělo být tvůrci reflektováno – lze ho naplnit formálně i tematicky, doslovně i metaforicky. Jak je ale v případě „Nextky“ dobrým zvykem, upřednostněny budou projekty angažované a nekonvenční. Návrhy projektů a rozpočtu zasílejte do konce března 2021 dramaturgyni Lence Dombrovské na adresu: lena.ds@seznam.cz.

Festival …příští vlna/next wave… funguje od roku 1994 jako platforma pro prezentaci divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné alternativy. Přitahuje jevy periferní a podzemní, překračuje dosud „zřejmé“, většinou jen konvencí udržované, druhově-žánrové hranice (happening, akční umění, instalace, performance, site-specific, multimédia, ale i sociální divadlo, rituály, ceremonie). V posledních letech klade důraz na uvádění premiérových projektů a také iniciuje vznik nových projektů. Pomáhá zaštítit mladé progresivní umělce různých oborů a představuje netradiční (kulturní) prostory.

Václav Havel: Moc bezmocných – Divadlo Feste
Karina Kottová, Tomáš Pospiszyl, Matěj Samec: Svět, v němž žijeme?