Miroslav Bambušek: Obděnický farář Ladislav Hlad

Scénický dokument přibližující zapomenutý odkaz a strastiplnou životní cestu jedné z našich nejvýznamnějších duchovních osobností.

Cílem scénického dokumentu je vytvořit zřetelný obraz života a odkazu tajného biskupa Ladislava Alberta Hlada, dlouholetého vězně komunistického režimu a nezlomného kněze, jenž za všech okolnosti sloužil druhým svou věrností, obětí a svědectvím. Scénický dokument se bude zabývat jeho působením v obci Obděnice (1934-1950) a dále bude sledovat jeho životní dráhu přes komunistickou perzekuci až do smrti (16. 12. 1979). Důraz bude kladen na občanskou a kněžskou statečnost a angažovanost, protože ho vnímáme jako světlý vzor pro naši přítomnost a budoucnost.

Cílem projektu je oživit vzpomínku na velmi inspirativní duchovní osobnost, která vymizela z paměti lidí. Vymizela, byla zahozena a zapomenuta a tím bylo splněno přání komunistického režimu a „dravý“ porevoluční kapitalismus na tuto orientace směle navázal. Tento stav je podle nás neúnosný a působí devastačně na společnost, a proto si klademe za cíl probudit jeho odkaz a také jeho faru.

Režie: Miroslav Bambušek

Hudba: Vladimír Franz

Účinkují: Saša Rašilov, Igor Chmela, Jakub Gottwald a pěvecký sbor Záboj.

Filmy: Jakub Halousek, Jan Danhel, Miroslav Bambušek

Video: Pavel Havrda

Zvuk: Petr Krušelnický

Výtvarná spolupráce: Zuzana Krejzková

Projekt realizuje z.s Mezery, z.s. Obděnická fara.

Spoluorganizátor Obec Petrovice

Projekt podpořili: Ministerstvo kultury, Státní fond kultury, Nadace patronát Sedlčansko a Nadace Via podpořila projekt Obděnická fara.

Čtvrtek 19. 9., 19.30

Obděnická fara

V 16.30 bude festivalový autobus odjíždět z parkoviště před hotelem Akcent v ulici Na Knížecí.
Návrat na stejné místo bude před 24.00. 

Vstupné 450/300 Kč (vstupné zahrnuje cestu do Obděnic a zpět, vstup na představení a následnou debatu s inscenátory)