Festival ve fotografiích II. – Studio Paměť

Alex Švamberk, V jako válka, pamětnice a Paměť.

221

222

Koncert obnovené formace S/M.

223

Studio Rote: Sebeobviňování.

22_9_sebeobvynovani_studio_pamet_2

Přišel jsem na svět, stal jsem se.

22_9_sebeobvynovani_studio_pamet_6

Byl jsem obnažený…

22_9_sebeobvynovani_studio_pamet_15

a vyvržený.

22_9_sebeobvynovani_studio_pamet_18

 foto: Andrea Marie Malinová