Pulsar: Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče.

Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče. /I will emerge from the forest, straighten my backbone, and it shall become my sword. /Выйду з лесу, выцягну хрыбет i ён будзе мне замест мяча. Běloruský stát. Systém, který deprimuje a umrtvuje. Propaguje uniformitu, monotónnost a poslušnost. Davy jedinců pochopily, že chtějí žít jinak. […]