Brno 2023

…Tři tečky před námi, tři tečky po nás…

Čtvrtek 5. 10.

Industra

20.00 Divadlo na cucky – Barbara Herz: Tanec dervišů

Pátek 6. 10.

Alfa pasáž

16.00-18.00 Musaši Entertainment Company: Funus a Závodník v kožichu

18.00-21.00 Jana Orlová: Psát, pít

Sobota 7. 10.

HaDivadlo

18.00  Petr Váša: Fyzické básnictví – Od dávných začátků po žhavou současnost

19.00 Křest knihy Tváře alternativy

20.00 Divadlo Pôtoň – Terra Apathy

Neděle 8. 10.

HaDivadlo

18.00  Jakob Gordin: Dement Lemach

20.00 Pulsar: Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče.