Jan Senft a Vladimír Franz: Úmrlčí cesty Stříbrnoskalicka

Umělecká procházka se zastaveními a varhanním koncertem v kostele

Kol chlumů na Stříbrnoskalicku se makabrózně táhnou tři umrlčí cesty, ještě za první republiky sloužící vsím bez kirchova k převozu umrlců na pohřebiště u vrcholně gotického hřbitovního kostela svatého Martina v Kostelních Střimelicích. Přestože pozbyly svého původního účelu, z krajiny nezmizely a lákají funerálního poutníka k pouti po stopách prastarých pohřebních průvodů. Vydáme se na komentovanou procházku pěšinami smrti a naděje. Končinami posvátného ticha nás doprovodí verše básníků až k praslavnému románskému chrámu svatého Jakuba Staršího v Rovné.

Součástí cesty je:

1. Průvodcovství Jana Senfta (Člověka krve)

2. Autorské čtení básníka Rostislava Šímy, který loni vydal sbírku Hrobařův syn

3. Autorské čtení básníka Martina Veselky, který se ve své tvorbě věnuje putování po křížkových cestách mezi životem a zánikem

4. Varhanní koncert Poutní místa Vladimíra Franze v kostele svatého Jakuba Většího v Rovné

Koncentrace energie. Křížení hornin, uzel pramenů. Průduch nebe-peklo, nebe-země, země-země. Zátka, fontána, zesilovač, reproduktor. Lapač hvězd. Zpovědnice. Počítadlo listí a kapek. Za bzukotu sršňů, tápání komárů. Kompas ve dne v noci. Osvětlený vzdálenými ohňostroji, římskými svícemi, nebeskými tělesy. Kde si každý uvědomuje každého. Vír mlčení shora dolů a rozprsk radosti ve směru opačném. Scénografická pointa krajiny. Třešeň na božím dortu!

Cesta je vyznačena zde: https://mapy.cz/s/lanosocuvu

Délka cesty cca 10 km, doporučujeme kvalitní obuv.

Doba procházky se zastaveními a závěrečným varhanním koncertem je 5 hodin.

Vstupné je volné, účastníci si platí pouze cestu z a do Prahy a mohou přispět na kostel svatého Jakuba Většího v rovné, kde se bude konat závěrečný koncert.

Nutná je ovšem předchozí rezervace na mailu: czerna.anna@seznam.cz

28. 9. Odjezd z Praha-Háje ve 13.30

Stříbrnoskalicko