Jakob Gordin / Olga Vlčková: Dement Lemach

 

Aktovka Divoch (v naší verzi Dement Lemach) jidiš spisovatele Jakoba Gordina jako by byla předurčena tomuto festivalu. Téma Terorismus a démoni je v ní vyznačeno v přesných konturách.


Je zřejmé, že Franz Kafka byl touto aktovkou inspirován při psaní povídky Proměna. V jeho denících se dočteme, jak pozorně sledoval jidiš divadlo a jaké elementy ho na něm nejvíce zaujaly – intenzita děje, vášeň herců a smysl pro tradici. My se po sto letech, před nimiž byl Franz Kafka jidiš divadlem velmi emotivně zasažen, pokoušíme k němu vrátit.

Premiéra se uskutečnila v lednu 2011 v soukromém klubu časopisu Babylon – U Budyho na Libeňském ostrově, v areálu zahrádkářské kolonie 46. základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Večer připravila Olga Vlčková a byl koncipován jako doprovodný program k číslu věnovanému autorům německého jazyka v Praze a Novému německému divadlu v Praze.

Překlad: Michal Kotrouš, účinkují: Hana Frejková a Slávek Brabec /akordeon/

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji www.goout.cz a na místě. Cena je 100/50 Kč.