Čtvrt století s Next Wave

Jubilejní dvacátý pátý ročník festivalu …příští vlna/next wave… se bude konat ve dnech 18. září až 1. října na několika pražských divadelních jevištích, někdy i na neoficiálních scénách, a dokonce i v pražských ulicích. Opět se společně vydáme na divadelní výlety – tentokrát do Liberce a Vraného nad Vltavou.
Letošním tématem je OBRAZ a vybrané nebo iniciované festivalové projekty se budou vyznačovat silnou vizuální stránkou či syntézou divadla a výtvarna. Ve významném osmičkovém roku se ovšem navrátíme také k lince politického divadla.